lịch bóng đá

ra mat tuong moi trong lmht

ra mat tuong moi trong lmht Introduction

ra mat tuong moi trong lmht

ra mat tuong moi trong lmht

ra mat tuong moi trong lmht LMHT 12.4: Ra mắt tướng mới Renata Glasc

ra mat tuong moi trong lmht

Cân bằng tướng

Aatrox: Sát thương hất tung của Quỷ Kiếm Darkin tăng từ 150 -> 160%

Amumu: Sát thương vật lý giảm thiểu của Giận Dữ tăng lên thành 5/7/9/11/13 (+3% giáp cộng thêm) (+3% kháng phép cộng thêm).

Ashe: Tốc độ đường đạn của Đại Băng Tiễn tăng 1500 (+200 mỗi giây trên đường bay), tối đa 2100.

Tổng quan những thay đổi trong bản 12.4

.Blitzcrank: Máu hồi phục cơ bản giảm từ 8,5 xuống còn 7,5.

Dr. Mundo: SMCK theo cấp giảm từ 4,2 xuống còn 3,5. SMCK giảm xuống còn 61-120,5 (cấp độ 1-18). Kỹ năng Suýt Quá Liều hồi chiêu 110 giây ở tất cả các cấp độ.

Illaoi: Tốc độ đánh cơ bản tăng lên thành 0,625. Sát thương vật lý cộng thêm của Lời Răn Khắc Nguyệt chuyển thành 3/3,5/4/4,5/5% (+4% mỗi 100 AD) máu tối đa của mục tiêu.

Zeri: Sát thương cơ bản và tỉ lệ SMPT của đòn đánh tay giảm; sát thương lên kẻ địch thấp máu tăng. Giảm làm chậm và thời gian làm chậm của đòn đánh sạc điện. Q sát thương cơ bản giảm nhưng tăng theo tỉ lệ chí mạng; tỉ lệ tốc độ đánh chuyển hóa thành SMCK tăng. W giảm làm chậm bạn đầu; hồi chiêu tăng ban đầu nhưng sẽ giảm dần theo thời gian. E hồi chiêu giảm. Tốc độ đánh cộng thêm từ R không còn tăng lên theo cấp độ kỹ năng.

Đòn Đánh Cơ Bản Không Sạc

Sát thương phép 10 - 25 (cấp độ 1-18) (+3% SMPT)

Sát thương tăng thành 500% lên kẻ địch dưới 35% máu

Đòn Đánh Cơ Bản Sạc Đầy

Làm chậm chuyển thành 14/23/32/41/50% (dựa theo cấp Q)

Thời gian làm chậm chuyển thành 1 giây

Súng Đạn Liên Hoàn

Sát thương chuyển thành 9/13/17/21/25 (+110% AD)

Đòn chí mạng của Súng Điện Liên Hoàn giờ sẽ cường hóa sát thương cơ bản (thay vì chỉ sát thương từ tỉ lệ SMCK)

Tỷ lệ chuyển hóa tốc độ đánh thành SMCK từ 50% lên 60%

Xung Điện Cơ Thế

Làm chậm giảm thành 30/40/50/60/70%

Hồi chiêu chuyển thành 13/12/11/10/9 giây

Nhanh Như Điện

Hồi chiêu chuyển thành 23/22/21/20/19 giây

Giảm hồi chiêu 1 giây với mỗi tướng trúng đòn đánh cơ bản hoặc kỹ năng

Điện Đạt Đỉnh Điểm

Tốc độ đánh cộng thêm 30% ở mọi cấp độ.

Zeri bắt đầu bị Riot Games "dòm ngó" 

Sửa lỗi

Q - Súng Điện Liên Hoàn khi chí mạng không còn kích hoạt nội tại của Đoản Đao Navori để kích hoạt chính Súng Điện Liên Hoàn.

Nước Mắt Nữ Thần giờ sẽ tính Súng Điện Liên Hoàn là một đòn đánh và không cho cộng dồn nước mắt khi sử dụng; Đòn đánh cơ bản của Zeri sẽ được tính là kỹ năng và sẽ kích hoạt Nước Mắt Nữ Thần.

Ngọc Lục Bảo

Tăng giá từ 150 -> 300

Máu hồi phục +100%

Tỷ lệ bán trả lại: 40% (120 vàng)

Vòng Tay Pha Lê

Tổng giá chuyển thành 800 vàng

Máu hồi phục +100%

Lời Thề Hiệp Sĩ 

Giá ghép 400 vàng 

Máu hồi phục +200%

Giáp Máu Warmog

Giá ghép giảm còn 500 vàng

Hệ thống

Trang Bị Tăng Vàng Hỗ Trợ

Lưỡi Gươm Đoạt Thuật, Khiên Cổ Vật, Giáp Thép, & Liềm Ma

Gần đây các trang bị hỗ trợ thuật sư bị lạm dụng bởi các vị tướng thiên hướng hỗ trợ đi đường đơn với lối chơi ưu tiên đảo đường thay vì trụ ở một đường. Dù chúng tôi khuyến khích tính sáng tạo, nhưng chiến thuật này đang vượt quá giới hạn của việc đảo đường lành mạnh ở đầu trận. Nó cũng ngăn cản hoàn toàn khả năng đè đường của những vị tướng đi đường mạnh, một phần quan trọng trong mỗi trận đấu.

Vấn đề này cần một giải pháp triệt để hơn và chúng tôi đang trong quá trình phát triển nó. Trong lúc đó, chúng tôi sẽ điều chỉnh một vài hệ thống để giảm thiểu hiệu quả của chiến thuật này. Cụ thể hơn, cả tiền thường mục tiêu và lính đều chưa tính toán được các chiến thuật kiếm vàng dị, thứ có thể dẫn đến sự thiếu lành mạnh trong trò chơi. Chúng tôi sẽ tăng lượng tiền phạt nếu hỗ trợ farm lính trong vòng 5 phút đầu, nhằm khiến các người đi đường không thể farm ban đầu sau đó đảo đi khi hiệu ứng phạt tiền bắt đầu.

Giáp máu Warmog cũng có đôi chút thay đổi ở bản cập nhật này

GIÁ TRỊ TIỀN THƯỞNG LÍNH

Tiền thưởng từ việc ăn lính giờ sẽ dựa trên số lượng trang bị hỗ trợ trong đội hình, thay vì mặc định ở 1 trang bị hỗ trợ

TIỀN THƯỞNG MỤC TIÊU Vàng dẫn trước giờ sẽ giảm khả năng dẫn dến việc kích hoạt Tiền Thưởng Mục Tiêu đi đáng kể nếu có nhiều hơn hai trang bị hỗ trợ trong đội hình

NỘI TẠI TĂNG VÀNG Vàng nhận được bị giảm khi ăn nhiều hơn (4 lính mỗi phút) ⇒ (2 lính mỗi phút trước phút 5; 4 lính mỗi phút sau đó). Lượng vàng phạt khi ăn lính giờ sẽ nhiều hơn trong 5 phút đầu trận. (Tất cả còn lại không đổi)

Tiền Thưởng Mục Tiêu

Ngoài thay đổi bên trên, chúng tôi cũng sẽ giảm thời gian tắt kích hoạt Tiền Thưởng Mục Tiêu để tránh những trường hợp lật tiền quá đáng. Khi thời gian Tiền Thưởng Mục Tiêu kết thúc, đội đang thua vẫn sẽ phải thua vàng, chứ không phải vượt lên trong một vài trường hợp nếu có thể lấy nhiều mục tiêu cùng lúc.

THỜI GIAN TỒN TẠI TIỀN THƯỞNG 15 giây ⇒ 5 giây sau khi Tiền Thưởng Mục Tiêu hết hiệu lực

ARAM

Tăng Sức Mạnh

CAMILLE +5% Sát Thương Gây Ra, -5% Sát thương Nhận Vào ⇒ +5% Sát thương Gây Ra, -5% Sát thương Nhận Vào, +20% Lá chắn

DARIUS -5% Sát Thương Nhận Vào ⇒ -5% Sát Thương Nhận Vào, +20% Hồi máu

GAREN -5% Sát Thương Nhận Vào

HECARIM +10% Sát Thương Gây Ra, -10% Sát thương Nhận Vào ⇒ +10% Sát Thương Gây Ra, -10% Sát Thương Nhận Vào, +20% Hồi máu

JARVAN IV -5% Sát Thương Nhận Vào ⇒ +5% Sát Thương Gây ra, -5% Sát thương nhận vào

LEE SIN +8% Sát Thương Gây ra, -10% Sát Thương Nhận Vào ⇒ +10% Sát thương Gây ra, -10% Sát thương Nhận Vào, +20% Hồi máu, +20% Lá chắn

NOCTURNE +10% Sát Thương Gây ra, -10% Sát thương Nhận Vào ⇒ +10% Sát thương Gây ra, -10% Sát thương Nhận Vào, +20% Hồi máu

OLAF -5% Sát Thương Nhận Vào ⇒ +5% Sát Thương Gây ra, -5% Sát Thương Nhận Vào, +20% Hồi máu

REK'SAI +10% Sát Thương Gây ra, -15% Sát Thương Nhận Vào ⇒ +10% Sát thương Gây ra, -15% Sát thương Nhận Vào, +20% Hồi máu

RIVEN +5% Sát thương Gây ra, -5% Sát thương Nhận Vào, +20% Lá chắn ⇒ +5% Sát Thương Gây Ra, -8% Sát Thương Nhận Vào, +20% Lá chắn

RYZE +8% Sát Thương Gây Ra, -10% Sát thương Nhận Vào ⇒ +10% Sát thương Gây ra, -10% Sát thương Nhận Vào

TALON +5% Sát Thương Gây Ra, -8% Sát thương Nhận Vào ⇒ +10% Sát thương Gây ra, -8% Sát thương Nhận Vào

ZERI -5% Sát Thương Nhận Vào

Giảm Sức Mạnh

ALISTAR -5% Sát Thương Gây ra, +5% Sát Thương Nhận Vào, -10% Hồi máu ⇒ -5% Sát Thương Gây ra, +10% Sát thương Nhận Vào, -20% Hồi máu

ASHE -15% Sát Thương Gây Ra, +5% Sát Thương Nhận Vào ⇒ -15% Sát thương Gây Ra, +10% Sát Thương Nhận Vào

LILLIA -5% Sát Thương Gây Ra

MAOKAI -15% Sát Thương Gây ra, +10% Sát Thương Nhận Vào, -20% Hồi máu ⇒ -15% Sát Thương Gây ra, +10% Sát thương Nhận Vào, -40% Hồi máu

MISS FORTUNE -8% Sát Thương Gây Ra, +8% Sát thương Nhận Vào ⇒ -10% Sát Thương Gây Ra, +10% Sát Thương Nhận Vào

Miss Fortune đã bị giảm sức mạnh ở chế độ ARAM

SERAPHINE -15% Sát Thương Gây Ra, +15% Sát thương Nhận Vào, -20% Hồi máu, -20% Lá chắn ⇒ -15% Sát Thương Gây ra, +15% Sát Thương Nhận Vào, -40% Hồi máu, -40% Lá chắn

SONA -15% Sát Thương Gây ra, +15% Sát thương Nhận Vào, -20% Hồi máu, -20% Lá chắn ⇒ -15% Sát Thương Gây Ra, +15% Sát thương Nhận Vào, -40% Hồi máu, -40% Lá chắn

TAHM KENCH +5% Sát Thương Gây Ra, -10% Sát thương Nhận Vào ⇒ 0% Sát thương Gây ra, -5% Sát thương Nhận Vào

VEL'KOZ -5% Sát Thương Gây Ra ⇒ -5% Sát thương Gây ra, +5% Sát thương Nhận Vào

ZIGGS -20% Sát Thương Gây Ra, +18% Sát thương Nhận Vào ⇒ -20% Sát thương Gây ra, +20% Sát thương Nhận Vào

Trang phục mới

Đại Đô Đốc Glasc, Qiyana Lôi Kiếm, Shen Lôi Kiếm, Kassadin Lôi Kiếm, Ekko Thủ Lĩnh Ánh Lửa, và Xayah Phụng Vũ Cửu Thiên - Hàng Hiệu sẽ xuất hiện trong phiên bản này.

ra mat tuong moi trong lmht Tags

ra mat tuong moi trong lmht ,LMHT 12.4, Cập nhật LMHt, Bản cập nhật LMHT 12.4, Renata Glasc, LMHT bản mới

ra mat tuong moi trong lmht News

Advertisement

Newsletter

Aliqu justo et labore at eirmod justo sea erat diam dolor diam vero kasd

Lorem ipsum dolor sit amet elit
Get In Touch

123 Street, New York, USA

+012 345 67890

lịch bóng đá@buyselldomainwebsite.com

Follow Us
Flickr Photos
Trực tiếp Ngoại hạng Anh 2021/2022 hôm nay 1/1/2022 (Link xem K+) truc tiep bong da ngoai hang anh tren k+1
Trực tiếp Hải Phòng vs TP HCM link xem vòng 14 V-League 2022 ở đâu ? xem olympic ở kênh nào
Trực tiếp Olympic 2020 hôm nay 29/7/2021 (Link xem FULL HD) olympic trực tiếp kênh nào
Link xem trực tiếp bóng đá Lào vs Thái Lan U23 AFF Cup 2022 trên VTV6 truyền hình trực tiếp bóng đá lào việt nam
Nguyên nhân Van Nistelrooy nhất quyết rời MU
Lộ đội hình “siêu khủng" của Liverpool ở mùa giải tới

lịch bóng đá [www.buyselldomainwebsite.com] wstar77 slot,bóng da,_casino,bong da 24/7,qh88 casino,slot,game slot gioco vnloto